Това са най-щастливите числа според Петър Дънов! Виж ги

Нумеролозите винаги свеждат имената и рождените дати от двуцифрено до едноцифрено изражение, като ги събират от ляво на дясно. Числото, до което се стига по този начин, след това се тълкува според качествата и характеристиките, които носи.

Историята познава много прочути и скандални личности и общества, които са се занимавали или по някакъв начин са били свързани с науката нумерология. Най-известният пример е Питагор (VI в. пр. н. е.), гръцки философ и математик, който учел последователите си, че целият свят се гради върху силата на числата.

Казва се в писанието, че Господ взел едно ребро, а на еврейски се казва, че взел чифт ребра и от тези ребра направил едно същество, което човекът нарекъл „жена“. Адам казва: „С тия две ребра аз мога да живея по-щастливо“, и сега ребрата са 12 чифта. Значи 13-то число е извадено, а 13 е крайно фатално число. Сега ако погледнем случая с френския параход, който изгорял, ще видим че е бил пуснат в морето на числото 13. Казват, че той е построен през 1930 година, сборът на числата също е 13 и ето че изгорял. Ще кажете, че това е суеверие. Какво нещо е суеверието? Суеверията са явления, които стават без да можем да ги обясним, но суеверните неща са истински. Само че тълкуването, което даваме, не е истинско, а всички суеверни работи съществуват в света.

Защо 11 е нещастно число
Числото 11, то е нещастното число в света. По-нещастно число от 11 за евреите нямаше. Числото 13 днес е нещастно за културния европеец: него мъчно можете да го вкарате в някоя стая на хотел с № 13. Защо е нещастно числото 11? Това число е без майка и баща в света, то е число на противоречия в живота. Защо съществуват противоречията в живота? Има определена причина, по която те съществуват. И числото 4 е закон на противоречия, но по причина на правдата. В света има причини, които определят всяка дейност. Хубавите цветя не може да търсите зимно време, защото зимата изразява числото 4, а ще ги търсите в определено време, определен сезон на годината, т.е. в числата 1 и 2. Ако търсите разни видове плодове, ще ги намерите в определено време през годината – в числото 3. За всички прояви в живота също има определено време. Българите имат право, като казват, че съществуват нещастни дни. То не е суеверие.

Значението на числото 13
Числото 13 е фатално. Христос имаше 12 ученици и с Него ставаха 13, но беше разпнат. Навсякъде, дето има едно съчетание от 13 души на физическото поле, тази работа няма да успее. Ако имате 12 добри мисли и вие станете с тях 13, непременно ще ви сполети съдбата на Христа. Какви бяха тия 12 ученици на Христа? Кой беше 12-ият? Юда. Той беше и касиер, той пазеше парите. След заминаването на Юда, учениците хвърлиха жребие да изберат друг на негово место и избраха едного, а после и апостол Павла, с когото станаха 14 ученика. Сега християнството върви с числото 14, което е число на жертва. Числото 13 пък, е число на кражбите, на подкупничеството в света.

Кои числа са нещастни
13-ата глава е фатална. На английски казват: „Нещастно число е туй“. Има и други нещастни числа, не е само едно, много числа има, които са нещастни. 22 е нещастно число, 20 е щастливо число, 29 е нещастно число – за да се избавиш от него, трябва да го събереш, да го направиш на 11, че тогава да се избавиш от големите му противоречия. 30 е нещастно число, 7 е щастливо число. 1 е щастливо, 2 е нещастно, 3 е щастливо.

Какво число е 18
18 е дисхармонично съчетание на 1 и 8. Едно дисхармонично съчетание в астралния свят е 666. 999 е едно от най-хармоничните числа. Общият сбор е 27.

Кои числа са неблагоприятни
Има числа, приложението на които се отразява нездравословно върху организма. За пример числата 20, 22, 24 и 25 се отразяват болезнено върху човека.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.