Ако на снимката откриете човек за по-малко от 3 секунди, дясното полукълбо на мозъка ви е отлично развито


Ако между зърната кафе откриете човек в рамките на три секунди, дясната част от мозъка ви е над средното развита.

Ако ви трябва цяла минута, за да стигнете до резултата, става дума за средно развит мозък.

Ако ви трябва повече от минута… помислете си сами, какво означава…