Слава Севрюкова за 2022-2037г.: Ще изтекат черните времена, България я чака добро!


Неразгадания и до днес феномен Слава Севрюкова, за която самата Ванга казва,
че е била в пъти по-могъща от нея, си отива преди точно 30 години, през 1991 г.
В последната година от своя живот тя споделя предсказанията си за България, обхващащи
периода от настъпващата скоро 2022 до 2037 г.

 

Слава не обяснява защо избира именно този промеждутък от време, в който да погледне
в бъдещето. За разлика от други ясновидци тя не свързва събитията с прекалено
конкретни дати, а просто описва с думи картините, които вижда в бъдещето. Близките
до нея хора успяват да запишат буквално едно към едно нейните пророчества, които
се разпространяват и 30 години след кончината ѝ.

 

„В Библия­та е казано: „Последните ще бъдат първи“. Помнете – от България ще поеме
по земята голяма Мъдрост. Тепърва светът удивен ще узнае онова, което племето
ни е дало на Човечеството. Висока е тая чест. Колкото до славяните, на тях принадлежи
Бъдещето“, нарежда Севрюкова. „Ще изтекат черните времена. В България нещата ще
се проме­нят към добро. Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда
непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат. Разпънати на кръст между Изтока
и Запада, между Севера и Юга, пред нас се откроява един-единствен избор – Духовността.
Към него нито Западът, нито Изтокът ще ни спрат, защото свише сме предопределени
да обогатим све­та. А и в миналото сме го правили…“, казва великата пророчица.

 

„Не мислете, че земята, по която ходите, ще е все земя… Оцелелите ще са горе,
по високото. Затова България – преобладаващо планинска страна – по-слабо ще пострада
при бедствията. Страната ще преодолее кризата и ще укрепне. От богоизбрания ни
народ ще се роят бъдещи духовни водачи. Това не е случайно – писмеността на славянското
племе преди повече от хилядолетие се яви чрез нас. Предстои ние да разширим неговата
култура. Това е кармично предопределено! България ще я спаси не толкова възстановената
икономика, колкото възвърнатата Духовност. Трябва да се стремим да бъдем център
на Светлината. И в най-тъмни години не угасват лъчите сред будните синове на нашето
племе.

 

Племето ни не ще погине в изпитанията. Знайте, онези, които останат и които ще
дойдат после, все ще се зоват българи“, споделя още в последните си мигове ясновидката,
родена на 5 декември 1902 г. в Нова Загора, тогава Княжество България. Дарбата
ѝ е била потомствена, наследила я от своята майка Мария, която баела, лекувала
с билки и врачувала. От дете славата на Слава се носи и извън пределите на България,
но ясновидските ѝ занимания ѝ носят опасности до края на житейския ѝ път. Преди
9 септември се криела от църквата, а след 9-и от властта. Ясновидката умира на
89-годишна възраст в скромния си апартамент в София.