Промяна: Ето къде вече няма да искат удостоверение за наследници


Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите от службите по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт и Агенцията по горите.

Това съобщиха от Министерството на електронното управление.

Администрациите ще си набавят по служебен път необходимата им информация чрез реализираната от министерство нова вътрешна услуга.

Тя се предоставя през Системата за сигурно електронно връчване на МЕУ.

 

Новата услуга е създадена в изпълнение на Закона за електронно управление и цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Удостоверението за наследници е необходимо във връзка с наследствените права, които гражданите придобиват след смъртта на близък. То служи при:

наследяване или прехвърляне на наследствен имот;
пенсии;
делба на имоти;
издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт;
подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която трябва да подадете в 6 – месечен срок от отваряне на наследството.

В удостоверението за наследници се вписват всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона.

Удостоверението се издава от общината по последен постоянен адрес на починалото лице. В него задължително се записват и останалите наследници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *